In de Lucht

De circusschool gespecialiseerd in circustechnieken :

luchtacrobatiek en clowntechnieken 


ook lessen in dramaonderwijs, jongleren en grondacrobatiek Wij geven wekelijks lessen aan kinderen en volwassenen en organiseren workshops.


Ook verzorgen wij spectaculaire openingen,originele shows en demo's.


Wat ons na al die jaren nog steeds uitdaagd aan deze vorm van kunst

is dat wij elke keer weer nieuwe bewegingen ontdekken.

Als je hiermee bezig bent heb je niet door dat je  op hoog niveau  heel je lichaam aan het trainen ben.

Privacybeleid van Luchtacrobatiek Madeline

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Luchtacrobatiek Madeline (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, klanten, deelnemers, bezoekers of andere geïnteresseerden.

 

Indien je klant bent, deel neemt aan een activiteiten van de organisatie, een kaartje voor een voorstelling koopt, of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Madeline Geenen van Luchtacrobatiek Madeline

Kvk: 64062686

Randenburgseweg 2a 2811PR Reeuwijk

madeline@luchtacrobatiek.com

 

 

Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 Ben je klant of deelnemer of ouder/verzorger van, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam en leeftijd

b) persoonlijke adresgegevens of werkadres gegevens

d) telefoonnummers

e) e-mailadressen

f) bankrekeningnummers

g) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

 

2.1.1 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor contact over activiteiten waaraan je op dat moment deelneemt.

b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en les of activiteit wijzigingen.

c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen van activiteiten waaraan je deelneemt.

 

 

Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens als klant of deelnemer gedurende de duur van je contact met de organisatie of deelname aan een activiteit en tot maximaal twee jaar na afloop van het contact of de betreffende activiteit. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

 

Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

 

Inzagerecht, verwijdering en vragen

5.1 Via madeline@luchtacrobatiek.com kun je een verzoek

indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te

verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling

nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek,

informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven

 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met madeline@luchtacrobatiek.com. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.

 

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan madeline@luchtacrobatiek.com.

 

 

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via een personlijk bericht en op de website van www.luchtacrobatiek.com bekend gemaakt.

Lees meer: https://www.luchtacrobatiek.com